Servicii Contabilitate SRL

Firma Contabilitate SRL / SRL-D

Am adaptat oferta de preturi in asa fel incat sa se potriveasca tuturor clientilor nostri. Indiferent de domeniul de activitate, suntem capabili sa oferim servicii contabilitate SRL complete si profesioniste.

Servicii de evidenta contabila cuprinse in toate pachetele.

Iti oferim tot ce ai nevoie. De la A la Z.

 • Depunerea Declaraţiilor şi avizarea Registrelor, imediat după înfiinţare;
 • Achitarea eventualelor amenzi în cazul în care ne facem vinovaţi de întarzierea depunerii declaraţiilor sau de înregistrarea incorectă a informaţiilor în contabilitate;
 • Înregistrarea cronologică a articolelor contabile pe baza documentelor primare, în conformitate cu normele legale în vigoare şi principiile contabilităţii;
 • Optimizarea impozitelor de plată şi oferirea de soluţii pentru minimizarea acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • Întocmirea jurnalelor de cumpărări şi vânzări, stabilirea TVA de plată/recuperat;
 • Întocmirea jurnalelor contabile prevăzute de lege (Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare) şi a Registrului de evidenţă fiscală;
 • Întocmirea decontului de TVA şi depunerea acestuia în termenele legale;
 • Calculul impozitului pe profit, a impozitului pe veniturile microîntreprinderii, a impozitului pe veniturile persoanelor fizice şi juridice nerezidente, precum și întocmirea şi depunerea declaraţiilor în termenele legale;
 • Informarea sistematică asupra modificărilor legislative financiar-contabile, cu impact asupra activităţii Dvs.;
 • Întocmirea ordinelor de plată aferente obligaţiilor de plată către Bugetul de Stat (impozitul pe profit, impozitul pe venit, dividende etc.);
 • Identificarea şi  întocmirea, tuturor documentelor, declaraţiilor cu privire la orice alte taxe sau impozite stabilite de autorităţile statului şi care afectează beneficiarul;
 • Întocmirea, parafare şi depunerea bilanţului contabil;
 • Raport lunar de activitate (Balanţe de verificare lunară, Balanţe analitice și Raportări).

Partenerul tău în contabilitatea A-Z

Afla mai multe despre serviciile noastre si despre echipa lasand un mesaj.